Công ty |   Thông tin |    Giải thưởng |   Telex |   VNI
Vneconomy.vn | English
12:01 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/4/2018
 
Công Ty TNHH Điện Thoại Vân Chung

Lĩnh vực hoạt động
Ngành hàng
Viễn thông - Tin học
Địa chỉ
151 – 157 Đặng Tiến Đông – Đống Đa
Tỉnh /T. Phố
Hà Nội
Điện thoại
+84 (4) 3537 5995
Fax
+84 (4) 3537 6006

· Bán, lắp đặt, lập trình, sửa chữa, cài đặt phần mềm tính cước cho các thiết bị đầu cuối bưu điện như: tổng đài, điện thoại, máy fax, đồng hồ tính cước, đếm thời gian và linh phụ kiện kèm theo.

· Đại lý kinh doanh các thiết bị điện tử, bưu điện, bưu chính viễn thông.

· Sản xuất, lắp ráp thiết bị viễn thông, thiết bị bưu điện, máy tính…

· Cung cấp tư vấn lắp đặt các hệ thống thông tin, hệ thống tự động hóa.

· Cung cấp, tư vấn lăp đặt  mạng LAN, WAN, mạng thông tin nội bộ lưu tuyến và vô tuyến, tư vấn các giải pháp vế tích hợp thệ thống.

· Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông. Mua bán lắp đặt thiết bị điện tử tin học viễn thông, thiết bị âm thanh, ánh sang, truyền hình, truyền hình hội nghị, truyền hình trực tuyến.

· Tư vấn lắp đặt hệ thống trung tâm dịch vụ khách hàng Call Center, cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp thông tin.

· Installation, programming, repair, software installation charges for the equipment early   last post such as switchboards, telephones, fax machines, meter, timer and accompanying accessories follow.

· Agent is business electronic equipment, post office, postal and telecommunication.

· Manufacturing and assembling equipment for telecommunicatoins, postal equipment, computers…

· Provide consultancy and installed information systems, system automation.

· Provide consultancy and installed information systems, system automatoin.

· Supply, consulting and installation of LAN, WAN, network information internally property online and  wireless, consulting solution system integration.

· Consultant technology transfer in the fields of electronics, information technology and telecommunications. Buying and selling installing electronic equipment on the telecommunications, equipment, lighting and audio, television, video conferencing, online television.

· Consultancy insastallation of central customer service Call Center, providing consulting services solution information.

 Tiêu chí     Bình chọn    In
 
Sản phẩm dịch vụ
Giới thiệu doanh nghiệp

      Công ty TNHH Điện Thoại Vân Chung (VCtel) được thành lập ngày 15 tháng 03 năm 2004, là một Doanh nghiệp vừa và nhỏ ra đời trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế Thế giới. Trên cơ sở nắm bắt được tình hình phát triển tình hình của nền kinh tế đất nước nói chung cũng như xu hướng phát triển của thị trường dịch vụ thông tin và truyền thông, sản phẩm và dịch vụ của Vctel liên quan nhiều đến các hiểu biết về kỹ thuật nên đối tượng khách hàng phải là những người có hiểu biết ít nhiều về kỹ thuật, đa số là IT của các đơn vị. Nhu cầu về tổng đài điện thoại thì có nhưng thói quen tìm đến các bưu điện nhà nước tồn tại lâu năm rất khó thay đổi.

     Công ty điện thoại Vân Chung giúp bạn có được lựa chọn đa dạng nhờ danh mục thiết bị lớn với khoảng 20 hãng tổng đài điện thoại danh tiếng trên thế giới cùng nhiều loại thiết bị đầu cuối bưu điện như Thiết bị hội nghị; thiết bị VOIP; Máy Fax; Điện Thoại; Bộ Đàm; Camera; Tai nghe; Ghi âm… Đáp ứng nhu cầu khách hàng từ gia đình, khách sạn, Tòa nhà, doanh nghiệp từ vừa và nhỏ đến lớn. Không những thế, Vân Chung còn giúp đưa ra giải pháp sáng tạo tốt nhất cho bạn về giá cả, chất lượng, tính năng phù hợp nhất cho mục đích sử dụng. Với mức giá trị dao động từ vài chục USD đến vài chục nghìn USD là đã có hệ thống tổng đài với những chức năng cơ bản. Tùy theo cấu hình yêu cầu mà hệ thống có thể đáp ứng được các chức năng như: hệ thống trả lời tự động, trung tâm dịch vụ khách hàng callcenter, kết nối mạng toàn cầu, ghi âm cuộc gọi, quản lý và tính cước phí cuộc gọi, gọi điện thoại giữa các chi nhánh liên tỉnh bằng giá nội hạt, gọi điện thoại giá rẻ…

Với đội ngũ nhân viên giao dịch trẻ, am hiểu về thiết bị, nhiệt tình tư vấn cho khách hàng với mục tiêu mang đến cho khách hàng giải pháp hợp lý nhất dù khách hàng sử dụng cho gia đình hay cho doanh nghiệp.

Đội ngũ kỹ sư có kinh nghiệm, đội ngũ kỹ thuật triển khai lắp đặt lành nghề thành thạo xử lý các trường hợp dù khó nhất. Từ đó mang lại sự thông suốt trong giao dịch và sự yên tâm tối đa cho khách hàng.

Nhân viên của Vân Chung được đào tạo thường xuyên một cách bài bản  bởi các chuyên gia của các hãng và tập đoàn viễn thông, nhà sản xuất sản phẩm. Kỹ thuật của Vân Chung đã có kinh nghiệm phục vụ hơn 10.000 khách hàng trên toàn quốc. Từ các gia đình đến doanh nghiệp, đến các bộ ban ngành như Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Tham mưu… Các chi nhánh Ngân hàng như VP Bank, VIP Bank, Ngân Hàng cổ phần quân đội… Các công ty chứng khoán như Chứng khoán Quốc gia, Thái Bình Dương, Chứng khoán Mê Kông, Chứng khoán Quốc tế… Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng như khách sạn 5 sao trên Tam Đảo, Liên doanh khách sạn Thống nhất Metropole, Khách sạn Guoman… Công ty Vân Chung tự hào có đội ngũ cán bộ, nhân viên hoàn chỉnh, đồng bộ, có nhiều kinh nghiệm, kiến thức và thực tế, đủ khả năng để thực hiện tư vấn các dực án có tầm cỡ Quốc tế.

Qua nhiều năm phát triển Hiện nay Công ty Vân Chung là 1 trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông nói chung, tổng đài và các thiết bị đầu cuối bưu điện nói riêng. Chúng tôi luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng ở mức rất cao và vững chắc trên mọi mặt.

Các lĩnh vực mà Công ty Vân Chung tham gia ở khắp mọi ngành: từ kinh tế quốc doanh đến công trình phục vụ an ninh quốc phòng; giáo dục; y tế; xã hội,… trên mọi miền của đất nước và được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm. Phương châm hoạt động của Công ty Vân Chung : “ Coi lợi ích của khách hàng là quyền  lợi của mình. Cung cấp dịch vụ tốt nhất, kịp thời, để đáp ứng được chương trình hoạt động dù là khó khăn nhất của khách hàng. Hoàn toàn chuyên nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao”

VCtel – Kết nối niềm tin – phát triển bền vững chuyên nghiệp, Thương hiệu “ VÂN CHUNG” và “VCtel” cùng logo đã được bảo hộ độc quyền bởi Cục Sở hữu Trí Tuệ Việt Nam theo văn bằng số 77628.

Van Chung Telephone Co Ltd (VCtel) was established on 15th, March, 2004 is a small and medium enterprises was born in the context of Vietnam’s economy is in the integration period the world economy. On the basis of catch on the development of the national economy in general as well as the development trend of market information services and communications products and services VCtel related to the understanding of technical subjects should be the customers who have a little more understanding of the technical, IT is most of the units. Demand for telephone switchboards, there are those habits to the post of state existed long time are difficult to change.

Telephone companies Van Chung to help you get the choice because of the diverse list of major equipment manufacturers with about 20 telephone switchboards reputation in the world with a variety of devices early last post office equipment such as conferences; equipment VOIP; Fax Machine; Telephone; - Talkie; Camera; Headsets; Recorder… Meet customers’ needs at home, hotel, building, business from small and medium to large, In addition, Van Chung also help make creative solutions best for you about price, quality, features most relevant for the purposes of use. The value varies from a few dozen to USD USD tens of thousands already have a system switchboards with the basic functions. Depending on the configuration requirements that the system can meet the functions such as answering system automatically, center customer service callcenter, network connections worldwide, recoding the call, management and charges charge calls, phone calls between branches in the province in connection with domestic grain prices, phone calls cheap…

With staff transaction children, knowledge of equipment, enthusiastic advice to customers with the goal of offering  customers a reasonable solution even though most customers use it for family or for business.

Team engineers have experience, technical staff deployed installed skilled professional handing of cases though most difficult. Since then brought in through the transaction and the maximum peace of mind for our customers.

Employees of the Van Chung are trained regularly in a basically the specialists of the airline and telecommunications corporations, manufacturers product. Technical Van Chung has experience serving more than 10,000 customers nationwide. From the family to business, to other departments like the Ministry of Health, Ministry of Finance, Ministry of Public Security, Ministry of Advising … bank branches as VP Bank, VIP Bank, Bank share military… The company stocks such as National Securities, Thai Binh Duong, Me Kong securities, securities… The International Hotel and the rest nursing as 5 – star hotel on the Tam Dao, Lien hotel unified Metropole, Guoman Hotel Comapany… Van Chung proud to have team officials and employees complete, synchronized, have much experience, knowledge and, the sufficient ability to perform consulting projects with the size International.

Through many years of development At present the company Van Chung is 1 in the company’ business in Vietnam in the field of telecommunications in general, switchboards and other equipment early last post office in particular. We always maintain the growth level is very high and firm on all sides.

The area the company Van Chung participation in all sectors; from state – run economy to serve the national defense; education; health; social,… in all domains of the country and customers domestic and foreign trust. Motto operations of the company Van Chung: “Consider the benefit of customers is its interest. Provide the best services, timely, to meet the program in operation despite the difficulties most the customers. Completely professional in the implementation of the tasks assigned.

VCtel – Connect belief – sustainable development, professional branding “general” and “VCtel” the same logo have been protected by the Intellectual Property Viet Nam in accordance with the number 77628.

Chuyên trang THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM
của Báo điện tử - Thời báo Kinh tế Việt Nam
Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương)
Giấy phép Báo điện tử số 797/GP-BTTTT, cấp ngày 12/6/2009
Tổng biên tập: Giáo sư Đào Nguyên Cát
Trụ sở Tòa soạn: 96 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: Công ty B.T.V Việt Nam
22/30 Yên Thế, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh,
Email: btvvietnam@hcm.vnn.vn
Hotline: 0913731274