Công ty |   Thông tin |    Giải thưởng |   Telex |   VNI
Vneconomy.vn | English
08:06 (GMT+7) - Chủ Nhật, 27/5/2018
 
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không (VNI)

Lĩnh vực hoạt động
Ngành hàng
Ngân hàng - Tài chính - Bảo hiểm
Địa chỉ
Tầng 16, Toà nhà Viettower, số 1 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tỉnh /T. Phố
Hà Nội
Điện thoại
84 (4) 6276 5555
Fax
84 (4) 6276 5556

Bo him Phi nhân th

 

Dưới đây là một số sản phẩm bảo hiểm chính do VNI cung cấp. Số lượng và chủng loại các sản phẩm thực tế phụ thuộc vào tính chất rủi ro và nhu cầu khách hàng. VNI có đủ khả năng cung cấp mọi loại hình bảo hiểm hiện có trên thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay.

A. BO HIM TÀI SN

Bo him Mi ri ro tài sn

Bo him gián đon kinh doanh khi có ri ro v tài sn

 

B. BO HIM K THUT

Bo him mi ri ro trong xây dng - lp đặt

Bo him đổ v máy móc

Bo him máy móc và thiết b xây dng:

 

C. BO HIM HÀNG HI

Bo him thân tàu

Bo him hàng hóa xut nhp khu

 

D. BO HIM XE CƠ GII

Bo him vt cht xe

Bo him bt buc trách nhim dân s ca ch xe cơ gii

Bo him tai nn lái, ph xe và người ngi trên xe

 

E. BO HIM CON NGƯỜI

Bo him sc khe cao cp VNI Care

 

F. BO HIM TRÁCH NHIM

 

Chúng tôi khởi đầu bằng việc tìm hiểu, lắng nghe và đánh giá đúng mức các rủi ro của khách hàng. Bằng kinh nghiệm, chuyên môn của mình, chúng tôi đưa ra những sản phẩm và giải pháp hiệu quả, phù hợp đảm bảo đáp ứng được các nhu cầu về bảo hiểm và quản lý rủi ro của khách hàng với mức phí cạnh tranh nhất cùng các dịch vụ chuyên nghiệp.

(a) Tiếp nhn thông tin và đánh giá ri ro

(b) Thiết kế chương trình

(c) Chào phí và cp đơn

(d) Gii quyết bi thường

(e) Qun lý và đánh giá ri ro

(f) Đào to, hi tho

(g) H tr thông tin và tư vn dch v

(h) Thu xếp tái và nhn tái bo him

(i) Các hot động đầu tư

 

Below is our main products. The quantity as well as the type of products actually depend on customers’ needs. VNI is capable of providing any kind of non-life insurance product in Vietnam’s current market.

A. PROPERTY INSURANCE

Property All Risks Insurance

Fire & Special Perils Insurance

Business Interruption following property damage

 

B. ENGINEERING INSURANCE

Construction – Erection All Risks Insurance

Machinery Breakdown Insurance

Contractors’ Plant and Machinery Insurance

 

C. MARINE INSURANCE

Hull Insurance

Import – Export Cargo

 

D. AUTOMOBILE INSURANCE

Physical Damage

Compulsory Automobile liabiltiy insurance 

Driver and passenger Personal Accident Insurance

 

E. PERSONAL ACCIDENT & HEALTH CARE INSURANCE

Workmen Compensation Insurance

Personal Accident 24/24

Comprehensive Health Care - VNI Care

 

F. LIABILITY INSURANCE

Product and Puclic Liability Insurance

Legal costs and expenses incurred with Insurer’s consent

 

We get started by studying, listening and assessing customers’ risks properly. By our owns experiences and speciality, we provide effective and appropriate products and solutions to ensure insurance needs are met and customers’ risks are managed with the most competitive premium along with professional services.

(a) Information Collection and Risk Assessment

(b) Insurance Program Design

(c) Quotation and Policy Issuance

(d) Claim Settlement

(e) Risk  Assessment & Management

(f) Insurance training and Seminar

(g) Information Support and Service Consultancy

(h) Reinsurance : In-ward and Out-ward Arrangement

(i) Investment Activities

 Tiêu chí     Bình chọn    In
 
Sản phẩm dịch vụ
Giới thiệu doanh nghiệp

VNI được thành lp theo quyết định s  49 GP/KDBH, ngày 23/04/2008 ca B Tài Chính. Trong đó, c đông sáng lp ln là các tp đoàn, doanh nghip hàng đầu Vit Nam bao gm Tng Công ty Hàng không Vit Nam (VNA), Tp đoàn Than và Khoáng sn Vit Nam (TKV), Tng Công ty lp máy Vit Nam (LILAMA), Tng Công ty XNK Tng hp Hà Ni (Geleximco), Công ty CP Nam Vit (NAVICO) và các c đông khác.

 

Các sn phm bo him do VNI cung cp rt đang dng, phong phú bao gm : Bo him Hàng không; Tài sn, cháy, n; Bo him mi ri ro xây dng, lp đặt; Máy móc thiết b; Xe cơ gii; Bo him chăm sóc sc khe, du lch; Bo him hàng hi, hàng hóa vn chuyn, Bo him trách nhim, Tái bo him, các hat động đầu tư .v.v.

 

Vi s vn đăng ký 500 t đồng, VNI là 1 trong 5 doanh nghip bo him có s vn đăng ký ln nht trên th trường bo him Vit Nam

 

Các mc tiêu phát trin quan trng ca VNI:

1. Tr thành mt trong 5 thương hiu bo him hàng đầu ti Vit Nam

2. Công ty hàng đầu ti khu vc trong lĩnh vc bo him hàng không

3. Cung cp đa dng các sn phm, dch v cht lượng và chuyên nghip

4. Duy trì môi trường văn hóa doanh nghip năng động, sáng to

5. Mang li giá tr thiết thc cho khách hàng, c đông và đội ngũ cán b

6. Là đối tác tin cy ca th trường trong nước và quc tế

 

CÁC C ĐÔNG CHÍNH – HI T SC MNH  CA CÁC THƯƠNG HIU LN

VNI được thành lp bi các c đông sáng lp là các tp đoàn kinh tế hùng mnh, có thương hiu mnh ti Vit Nam trong các lĩnh vc khác nhau ca nn kinh tế. Đó là :

(1) Tng công ty Hàng không Vit Nam – VNA

(2) Tp đoàn Than khoáng sn Vit Nam  - TKV

(3) Tng công ty XNK Tng hp Hà Ni – GELEXIMCO

(4) Tng công ty Lp máy Vit Nam - LILAMA

(5) Công ty CP Nam Vit - NAVICO

(6) Các t chc và cá nhân khác

 

S tham gia và cam kết ca các c đông đã to ra mt đòn by mnh m, to ra nn móng  cho s phát trin, đi lên ca mt thương hiu đầy trin vng ca th trường bo him Vit Nam – VNI.

 

VNI was established in accordance with the business license No. 49 GP/KDBH dated 23rd April 2008 issued by Ministry of Finance. The founding shareholders of VNI are leading corporations and groups in Vientam which include Vietnam Airlines, Vinacomin, Lilama, Geleximco and Nam Viet Corporation.

 

The participation and commitment of these shareholders has created a foundation for the development of a potential brand of Vietnam insurance market – VNI.

 

VNI is providing a wide range of insurance products including aviation, property, construction & erection, motor vehicle, healthcare, travel, marine, cargo, liability, reinsurance and investment activities...

 

Our clients are ranging widely from investors, corporations, groups, SMEs, associations, organisations and individual throughout the country.

 

Key Objectives

1. To become top five insurance company in Vietnam

2. Leading company in term aviation insurance

3. Provide wide range of products with professional services

4. Maintaining dynamic and creative corporate culture

5. Bringing practically added value for customers, shareholders and staff

6. Being trust and long term partners of our clients

 

MAJOR SHAREHOLDERS – INTEGRATING STRENGTHS OF THE BIG NAMES

VNI was established by founding shareholders who are strong coporations & groups with high reputation in Vietnam in different industries. They are :

(1) VIETNAM AIRLINES CORPORATION (VNA)

(2) THE VIETNAM NATIONAL COAL- MINERAL INDUSTRIES GROUP (VINACOMIN)

(3) VIETNAM MACHINERY ERECTION CORP (LILAMA)

(4) HA NOI GENERAL EXPORT- IMPORT GROUP (GELEXIMCO)

(5) NAMVIET CORPORATION (NAVICO)

(6) OTHER ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS       

 
The participation and commitments of these shareholders have created a strong leverage and solid foundation for the development of VNI’s brand in a potential insurance market.

Tin đã đăng
Trang [1] 2 3 4 5..
Quảng cáo
Media
Chuyên trang THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM
của Báo điện tử - Thời báo Kinh tế Việt Nam
Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương)
Giấy phép Báo điện tử số 797/GP-BTTTT, cấp ngày 12/6/2009
Tổng biên tập: Giáo sư Đào Nguyên Cát
Trụ sở Tòa soạn: 96 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: Công ty B.T.V Việt Nam
22/30 Yên Thế, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh,
Email: btvvietnam@hcm.vnn.vn
Hotline: 0913731274